Trofeu Campions 2019

Nousis

Seguiment del node

Seguimiento del nodo

Node track

Rastrear nodo

Trofeu Campions 2019

Trofeu Campions 2019
Trofeu Campions 2019 Trofeu Campions 2019 Trofeu Campions 2019 Trofeu Campions 2019

Client: Mundo Deportivo (Grupo Godó).
Projecte: Imatge gràfica per a l'esdeveniment Trofeu Campions.
Productes: Decorat de l'escenari, faristol, rollups, cartell, entrada, tarjes, programa i pàgina de publicitat.
Tasca: Concepte creatiu i adaptació als diversos productes.

Subscripcions i comentaris: Per subscriure-us a continguts filtrats d’aquest web o per enviar comentaris a l’autor sobre els projectes, inicieu sessió o registreu-vos en el formulari a peu de pàgina. La publicació dels comentaris queda a criteri de l'administrador (accés només per a usuaris registrats).