Trofeu Campions 2019-2021

Nousis

Seguiment del node

Seguimiento del nodo

Node track

Rastrear nodo

Trofeu Campions 2019-2021

Trofeu Campions 2019-2021
Trofeu Campions 2019-2021 Trofeu Campions 2019-2021 Trofeu Campions 2019-2021 Trofeu Campions 2019-2021

Client: Mundo Deportivo (Grupo Godó).
Projecte: Imatge gràfica per a l'esdeveniment Trofeu Campions.
Productes: Decorat de l'escenari, faristol, rollups, cartell, entrada, tarjes, programa i pàgina de publicitat.
Tasca: Concepte creatiu i adaptació als diversos productes.

Subscripcions i comentaris: Per subscriure-us a continguts filtrats d’aquest web o per enviar comentaris a l’autor sobre els projectes, inicieu sessió o registreu-vos en el formulari a peu de pàgina. La publicació dels comentaris queda a criteri de l'administrador (accés només per a usuaris registrats).