Avís legal

Nousis

Seguiment del node

Seguimiento del nodo

Node track

Rastrear nodo

Condicions d’ús del lloc web

NOUSIS és una marca registrada propietat de ROGER VALLÈS FITÓ (el propietari), amb domicili al carrer Germandat de Sant Sebastià, 11-13, baixos 2a, 08758 Cervelló, Barcelona (Espanya), NIF: 35112158J, i que ofereix serveis a internet segons els termes recollits en aquestes condicions d’ús.

Avís legal i consentiment
Pel simple ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús. En el supòsit de no acceptació d’aquestes condicions, es prohibeix l’accés i/o ús del lloc web. Els materials continguts en aquest lloc web es faciliten únicament per a fins informatius i no s’han d’interpretar com una oferta comercial, llicència, relació d’assessorament o relació professional entre l’usuari i ROGER VALLÈS FITÓ.

Propietat industrial i intel·lectual
Aquest lloc web i tots els continguts, estructura i disseny, selecció i forma de presentació dels materials, i els programes d’ordenador o codis HTML necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i propietat intel·lectual i drets connexes. Qualsevol ús dels continguts d’aquest lloc web, incloent-hi però no limitant, la còpia, reproducció, distribució, total o parcial, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, permanent o temporal, requereix el consentiment escrit del propietari, a excepció de la còpia per a ús personal sense finalitat comercial.

Limitació de responsabilitat
Els links o connexions amb llocs web propietat de tercers es faciliten per comoditat i no impliquen en cap cas aprovació, recolzament publicitari o responsabilitat respecte dels continguts. La informació continguda en aquest lloc web no s’estén ni modifica la garantia aplicable com a conseqüència d’una relació contractual entre l’usuari i el propietari.

Confidencialitat i dades personals
La informació que l’usuari envia a aquest lloc web serà tractada amb la màxima confidencialitat. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per a respondre a la gestió de qüestions plantejades o serveis sol·licitats per l’usuari. La informació rebuda no serà utilitzada per a d’altres propòsits ni serà comunicada a tercers. L’usuari accepta que les dades personals facilitades o que pugui facilitar puguin ser objecte de tractament en un fitxer automatitzat, essent informat per la present dels seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts per la legislació de protecció de dades, a través de l’adreça electrònica nousis@nousis.net.

Observacions de l’usuari
L’usuari garanteix que qualsevol informació, material (projecte, arxiu o altre annex que sigui enviat) o observacions que no siguin dades personals, i que arribin a través del lloc web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o qualsevol altra llei vigent. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic, i en general a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Jurisdicció i fur
Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús, es regirà per la llei espanyola, essent els jutjats i tribunals de Barcelona ciutat els únics competents per a conèixer la matèria.


Modificacions de les condicions d’ús
El propietari es reserva el dret de canviar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús d’aquest lloc web, per lo que l’usuari estarà automàticament obligat per aquelles quan accedeixi al lloc web, havent de llegir-les periòdicament.© Roger Vallès Fitó, 2022