ReHub

Nousis

Seguiment del node

Seguimiento del nodo

Node track

Rastrear nodo

ReHub

ReHub
ReHub ReHub ReHub

Client: DyCare, Dynamic Care Solutions.
Projecte: Imatge comercial per a un dispositiu de rehabilitació.
Productes: Fullet informatiu i rollup.
Tasca: Dissenyar la imatge comercial.

Subscripcions i comentaris: Per subscriure-us a continguts filtrats d’aquest web o per enviar comentaris a l’autor sobre els projectes, inicieu sessió o registreu-vos en el formulari a peu de pàgina. La publicació dels comentaris queda a criteri de l'administrador (accés només per a usuaris registrats).