Diário de S. Paulo

Nousis

Seguiment del node

Seguimiento del nodo

Node track

Rastrear nodo

Diário de S. Paulo

Diário de S. Paulo
Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo Diário de S. Paulo

Client: Diário de S. Paulo (Infoglobo Comunicações).
Projecte: Projecte gràfic per a un diari d'informació general.
Productes: Diari en format paper.
Tasca: Redisseny del projecte existent (São Paulo, 2001).

Subscripcions i comentaris: Per subscriure-us a continguts filtrats d’aquest web o per enviar comentaris a l’autor sobre els projectes, inicieu sessió o registreu-vos en el formulari a peu de pàgina. La publicació dels comentaris queda a criteri de l'administrador (accés només per a usuaris registrats).