Forn del 1900

Nousis

Seguiment del node

Seguimiento del nodo

Node track

Rastrear nodo

Forn del 1900

Forn del 1900
Forn del 1900 Forn del 1900

Client: Forn del 1900, fleca artesana.
Projecte: Marca per a una fleca artesana de Perafita.
Productes: Versió normal i versió en negatiu.
Tasca: Dissenyar una marca destacant l'any 1900.

Subscripcions i comentaris: Per subscriure-us a continguts filtrats d’aquest web o per enviar comentaris a l’autor sobre els projectes, inicieu sessió o registreu-vos en el formulari a peu de pàgina. La publicació dels comentaris queda a criteri de l'administrador (accés només per a usuaris registrats).